Winkel

Lineærsystem som håndterer laster opp til 50 tonn.

 

Robust lineærsystem fra Winkel for tyngre materialhåndtering og løfting:

 

Besøk Winkel hjemmeside:

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

 

Besøk Winkel nettteside: https://www.winkel.de/en/

Kontakt EIE Maskin AS