Om EIE Maskin AS

I 1883 startet grossisthandler Nils Andreas EIE selskapet N.A. EIE i Christiania, Norge. I 1930 besluttet familien seg for å ekspandere inn i Sverige og grunnla da N.A. EIE Maskin AB. Den svenske virksomheten utviklet seg raskt til å omfatte også Finland fra slutten av 1960-talet og siden 1990 også til Norge.

 

EIE med hovedkontor i Bandhagen sør for Stockholm eies i dag av børsnoterte Indutrade AB.

Helt fra starten av har EIE vært et handels- og agenturfirma med dels transmisjonskomponenter og dels produkter for cellulose- og papirindustri. F.o.m. 1990 finnes også lineære komponenter og system på programmet.

Kundekretsen innen transmisjoner er bred men er kanskje fremst innen maskinbyggere samt marine og offshore industrien. Vi leverer blant annet hydrauliske clutcher og bremser til de store aktørene i Norge.

EIE er i dag 22 ansatte med stor teknisk kompetanse og lang erfaring med å bistå kunder med problemløsning innenfor vårt felt.

EIE Maskin AS og EIE Maskin OY er eid av EIE Maskin AB i Sverige.

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

 

Kontakt EIE Maskin AS