Frinav | Frihjul

Mekanisk funksjons løsning for Frihjul og Indeksering.

Enkle mekaniske løsninger med lang levetid og høy pålitelighet

 

Installerte i drivsystem som frihjul, kobler de automatiskt inn eller ut når drivhastigheten minskes respektive økes mot maskinhastigheten.

 • Vifter
 • Rivare
 • Slakterimaskiner
 • Roterende ovner
 • Renserier

 

Ved anvendelse som backspärr beskytter de automatisk, mot yttre påvirkninger og uønsket rotasjon mot driveretningen.

 • Gir
 • Motorer
 • Pumper
 • Heiser
 • Samlebånd

 

Ved anvendelse som indexeringsmekanism omvandler de fram- och återgående rörelse till stegrotation.

 • Trykkerimaskiner
 • Embalasjemaskiner
 • Symaskiner
 • Matningsanordningar

 

Ved anvendelse som envarvskoppling med eksakt indexering, tillater de ved kontinuerligt roterende drivning ständig in- och urkoppling.

 • Stansmaskiner
 • Falsmaskiner
 • Plåtsaxar
 • Kantpressar

 

Klämelement

 

Låseruller

Separate fjærer kompenserer for bearbeidningstoleranser. Derfor blir hver rulle belastet med samme moment og alla ruller er helt låste ved innkobling.


 

Klämkropp typ 1

Kompakte element, som enkelt passer inn i maskiner med herdet aksel og herdet ytterring. Med god smorning tillater høy frikoblingshastighet.


 

Klämkropp typ 2

Sentrifugelt utkoblede element tillarer høy frikoblingshastighet samt gir en drift uten kontakt og slitasje. Tillater stor eksentrisitetog alle typer av smorning. Høy akselhastighet er mulig til og med med redusert smorning.

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

Tel: +47 90 79 08 97 | E-post: info@eiemaskin.no

Kontakt EIE Maskin AS