Aluminiumprofiler & profilbyggsystem

KANYA® PVS

Med KANYA´s PVS-system er det mulig å ferdigstille en ønsket konstruksjon på kort tid. Hjertet i systemet er KANYAs egen oppfinnelse, PVS-koblingen som gir en stabil og sikker sammenkobling uten sveising. Bindingen med PVS-koblingen kan plasseres hvor som helst på KANYA-profilen.

Hver del leveres etter eget ønske. Ved modifisering eller justering, løsne PVS-koblingen, juster til rett plass, bytt profil og modifiseringen er klar. Komplisert konstruksjons arbeid trengs ikke som sparer tid og dermed penger. Ettersom alle deler lett kan tas fra hverandre er også alle deler gjenbrukbare. Derfor er dette systemet i det lange løp, det mest økonomiske man kan få.