Bild205[1].jpg

MR lineærlager med ruller

MR Monorail med ruller er serien for krevende maskinapplikasjoner med behov for høy bæreevne i kombinasjon med høy vristivhet eller for applikasjoner med store laster. Tilgjengeligelige størelser, MR25, MR35, MR45, MR55, MR65 og MR 100. Dynamisk bæreevne opp til hele 65 tonn/vogn i størrelse 100.