-Coilvendere

>Type Coil> Last>Coil ØCoil høydeTipping
/ dreiing
Operasjons tid
C 5W maks 5t maks 1600 maks 1200 ja / nej ca. 14s
C 5WD maks 5t maks 1600 maks 1200 ja / ja ca. 14s
C 10W maks 10t maks 1900 maks 1600 ja / nej ca. 30s
C 10WD maks 10t maks 1900 maks 1600 ja / ja ca. 30s