-Robotbaner

TypeVekt på roboten
(kg
Stående posisjon /
hengende posisjon
Drift/lagring
RLE-300 max. 300 ja / ja Kuggstång/linjärstyrning
RLE-750 max. 750 ja / ja Kuggstång/linjärstyrning
RLE-1500 max. 1500 ja / ja Kuggstång/linjärstyrning
RLE-1500F max. 1500 ja / ja Kuggstång/härdade axlar
RLE-2000 max. 2000 ja / ja Kuggstång/linjärstyrning