Kompakte Servomotorer EZ

  • kontinuerlig moment avhengig av størrelse/type, 2- 34 Nm, 6000 rpm
  • flere signal varianter EnDat, Hiperface, inkr. og absolutt enkoder
  • integrert "fail safe" brems
  • væskekjølt motorvifte kan monteres for ekstra høye dynamiske drifter

Linker:

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

Kontakt EIE Maskin AS