Glidelager

Pacific Bearing

1983 kom misfornøyde kulelager brukere til Pacific Bearing og spurte etter lineære lager som ikke havarerte så ofte. Foranledningen var att smuss, vibrasjoner, sjokklaster og vann o.l. forårsaket store skader på lineære kulelager allerede etter noen dagers bruk.

Etter langtids testarbeide med utprøving av mange ulike materialkombinasjoner utviklet de materialet Simplicity™. I år 1997 tok man fram neste generasjon av glidelager material - FrelonGOLD™ som nå gjør att originalen Simplicity™ får enda bedre egenskaper og flere fordeler.

Hvorfor bruke glidelager?

Glidelager applikasjoner representerer ca 25% av det totale verdensmarkedet på alle lager – hvorfor? Bra ingeniørsprinsipper bestemmer den beste designen for hver applikasjon. Ofte spør man om kulelager kan prestere utover sin designkapasitet. Kulelagerindustrien har ikke fortalt om begrensningene i teknologien for sine brukere.

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

 

Kontakt EIE Maskin AS