Frekvensomformer fra Stöber

Samtlige STÖBER frekvensomformer kan programmeres med programvaren FDS-Tool eller POSI-Tool, en gratis programvare som er Windows basert.
De vanligste kommunikasjons grensesnitt på markedet kan håndteres, PROFIBUS DP, CANopen, RS-485 mfl. Kan håndtere HTL, TTL, SSI og EnDat enkoder signaler.

Kompatibel med POSISwitch® AX5000 som opsjon (gjelder MDS 5000).

 

Linker:

 

Kontakt EIE Maskin AS for mer informasjon:

Kontakt EIE Maskin AS